je eigen huis verbouwen

met de hulp van bruusk architecten

Een stappenplan voor een succesvolle verbouwing.

Je wilt je huis verbouwen, maar vind je het lastig om te bedenken welke stappen je moet nemen? Wij leggen je graag uit welke voorbereidingen noodzakelijk zijn voor een succesvol project. Je kunt ons natuurlijk benaderen voor meer uitleg of voor het maken van een afspraak om jouw project vrijblijvend te bespreken!

huis verbouwen architect

1. INITIATIEFFASE

Wanneer je bouw en verbouw plannen hebt, is het belangrijk om eerst goed na te denken over een programma van eisen (PvE). Wat zijn de ‘must haves’ en wat zijn de ‘nice to haves’?

Er zijn verschillende manieren om dit doen, enerzijds vanuit een ruimte behoefte of technisch oogpunt. Wat heb je nodig aan ruimtes en hoe groot wil je dat deze zijn? Of hoever wil je de woning verduurzamen?

En anderzijds van uit een gebruikersperspectief. Wat is de gewenste ‘flow’ of gebruikerservaring van je woning?
Deze input is belangrijk aan het begin van het proces helder te krijgen en het schets een kader waaraan het project getoetst kan worden.

Op basis van het PvE kan tevens een quick scan worden gedaan ten aanzien van de haalbaarheid. Dat houdt in een controle van het bestemmingsplan, welke vergunningen zijn mogelijk en noodzakelijk, en zijn de plannen in lijn met het budget?

Verder is het belangrijk om te onderzoeken of er een mogelijke subsidieregeling van toepassing is op het project.

In deze eerste fase maak je kennis met de architect en bespreek je deze onderwerpen. Vanuit daar volgt een gerichte offerte voor de werkzaamheden die wij voor je kunnen betekenen. 

Deze werkzaam heden zijn uitgesplitst in een aantal te doorlopen fasen, van ontwerp tot en met realisatie. 

2. ONTWERPFASE

In de ontwerpfase doorlopen we samen een aantal stappen om het programma van eisen te vertalen naar een ruimtelijk ontwerp. Dit doen we door middel van diverse ontwerp sessies. 

In deze sessie bespreken we de eerste schetsen, een ruimtelijke verkenning, presenteren we opties of varianten om tot een aantal verschillende modellen te komen.

Vanuit hier ontstaat een dialoog en kun je feedback geven op het schetsontwerp. Wanneer er een voorkeursmodel wordt gekozen kan dit ontwerp verder worden uitgewerkt tot een voorontwerp. Dat houdt in dat we de bouwkundige kaders verder gaan onderzoeken en het plan opwerken tot de ruimtelijk en technische kaders vastgesteld worden.
 
De vervolgstap in om het voorontwerp verder uit te werken tot een definitief ontwerp. Hierbij worden kaders verder ingevuld en zal het plan getoetst worden aan het Bouwbesluit en regelgeving. 

Er wordt een constructeur bij het project betrokken die verantwoordelijk zal zijn voor de constructieve onderbouwing van het ontwerp.

Alle informatie wordt verzameld en verwerkt op de tekeningen en dit resulteert in een document die geschikt is voor het aanvragen van een omgevingsvergunning.

huis verbouwen architect

3. AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Wanneer het plan gereed is wordt deze ingediend bij de gemeente voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. 

De gemeente zal het plan beoordelen en door de verschillende afdelingen wordt het plan getoetst op volledigheid en of het aan de gestelde eisen / uitgangspunten voldoet.

Afhankelijk van het type vergunning duurt deze aanvraag ca. 8 tot 14 weken.

Dit proces wordt door de architect gecoördineerd en gedurende het verloop van de aanvraag zullen wij de noodzakelijk correspondentie met de gemeente onderhouden. 

huis verbouwen architect

huis verbouwen architect

4. TECHNISCH ONTWERP

Bij het succesvol afronden van de voorgaande fasen ben je in het bezit van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Voor een kleine renovatie kun je veelal direct aan de slag met de tekeningen die tot nu toe zijn voorbereid.

Wanneer je uitkijkt naar een meer complexe verbouwing, dan is nodig om de tekeningen uit te werken tot een technische ontwerp. Dat houdt in dat de informatie van het definitief ontwerp wordt uitgewerkt tot een set technische tekeningen met technische omschrijving, ook wel ‘bestek’ genoemd, waarmee een aannemer uiteindelijk een goede offerte kan maken en het project kan uitvoeren.

Er zullen aanvullende tekeningen worden gemaakt, zoals aansluittekeningen voor installaties, een lichtplan, kozijnstaat, aanvullende bouwkundige details, afwerkingstekeningen, en component tekening van bijvoorbeeld vaste meubels. Het ontwerp is nu helemaal gereed.

Met een volledig bestek zorg je ervoor dat je een goede voorbereiding hebt op de bouwwerkzaamheden. De vragen worden geminimaliseerd en kans op meerwerk is hiermee ook sterk gereduceerd

5. PRIJS- & CONTRACTVORMING

Op basis van een bestek kunnen wij een aannemer selectie organiseren. Hierbij vragen we offertes aan bij aannemers uit ons netwerk waarmee we ervaring hebben uit eerdere projecten. Wil je zelf een aannemer aandragen voor de selectie, dan is dat natuurlijk ook mogelijk.

De offertes worden gecontroleerd op volledigheid, juistheid en prijs. Tevens benchmarken de offertes of delen hiervan om te toetsen of de aanbieding marktconform is. 

In een gesprek worden de offertes verder toegelicht en volgt mogelijk een advies. Indien nodig volgt er nog een ronde met een van de aannemers om te komen tot een definitieve aanbieding.


Wanneer de keuze is gemaakt worden de contracten opgesteld en kan worden gestart met de voorbereiding van uitvoering.

6. UITVOERINGSFASE

Het is belangrijk om tijdens de uitvoering de uitgangspunten en kwaliteit van het plan te bewaken. Dit doen wij door het organiseren van een periodieke rondgang op de bouw waarbij het werk van de aannemer wordt gecontroleerd en waar nodig bijgestuurd. 

De bouwbegeleiding is verder afhankelijk van de complexiteit van het werk. Indien gewenst kunnen wij het eerste aanspreekpunt zijn voor alle betrokken partijen en vertegenwoordigen wij de opdrachtgever. 

Werkzaamheden waar je aan kunt denken:
-coördineren van de aannemers en leveranciers
-coördineren van de vergunningen en gemeente
-controle op uitvoering bouwwerkzaamheden
-verslaglegging bouwvergadering
-beoordelen en bijhouden van meer & minderwerk
-bijhouden van facturatie overzicht

Dit is waar wij u bij kunnen helpen

PLANTOETSING

Wij toetsen uw ambities financieel en ruimtelijk. Zodoende heeft het plan de grootste kans van slagen. Vervolgens werken we dit uit in een aantal scenario’s en concepten.

ONTWERP

Een ontwerpproces doorloopt verschillende fasen, zoals een schetsontwerp, voorontwerp, definitief ontwerp en technisch ontwerp. We beoordelen per project welke noodzakelijk zijn.

VISUALISATIE

Al vanaf het schetsontwerp werken wij met 3D-software. Zo kunnen wij in een vroeg stadium ruimtelijke modellen tonen en fotorealistische renders maken.

OMGEVINGSVERGUNNING

Op basis van het definitief ontwerp vragen wij de benodigde vergunningen aan. Ook organiseren wij de gesprekken met gemeente en welstand.

PRIJS & CONTRACTVORMING

Wanneer het ontwerp gereed is kunnen wij u ondersteunen bij het zoeken en contracteren van een aannemer.

BOUWBEGELEIDING

Een goede begeleiding tijdens de bouw is essentieel. Daarom vertegenwoordigen wij in deze fase als architect graag de belangen van de opdrachtgever.

Let’s Talk About Your Project!

Wassenaarseweg 20

2596 CH Den Haag

070 208 90 90

info@bruuskarchitecten.nl